ITT CONCEPT

Fundusze Europejskie

Zakres prac obejmuje kompleksowe przygotowanie dokumentacji dla projektów finansowanych z funduszy europejskich. Oferujemy także usługi doradcze w zakresie zarządzania i rozliczania projektów oraz kontaktów z Instytucją Wdrażającą na każdym etapie projektu.

Zakres prac

Usługi doradcze

Studia wykonalności

Koncepcje techniczne projektów

Zarządzanie projektami

Załączniki do wniosku (program funkcjonalno-użytkowy, analiza techniczna, analiza finansowa, ochrona srodowiska)

Rozliczenia finansowe projektów (raporty, harmonogramy, zaliczki i refundacje)

Analiza finansowa

Usługi doradcze

Analiza techniczna wariantów projektu

Koszty inwestycyjne i eksploatacyje dla projektów

Copyright by itt concept Jacek Taraska
Strona główna Oferta Doświadczenie Kontakt