ITT CONCEPT

Analizy przestrzenne - GIS

Nasze rozwiązania dla projektów w zakresie analiz i rozwiazań przestrzennych i systemów GIS opierają się na wykorzystaniu systemu MapInfo i skorelowanych z nim rozwiązań dedykowanych. W ramach naszych projektów przygotowujemy aplikacje do analiz dedykowanych w oprogramowaniu MapInfo MapBasic. W zakresie rozwiazań CAD wykorzystujemy oprogramowanie ZWCAD. Analizy przygotowywane przy wsparciu systemów przestrzennych obejmują:

Analizy biznesowe

Analiza rynku

Badanie rynku telekomunikacyjnego

Planowanie, przygotowanie metodyki badań

Analizy podaży i popytu

Planowanie radiowe z wykorzystaniem map cyfrowych

Planowanie sprzedaży

Zbieranie danych w terenie

Ankietowanie i prezentacja wyników

Analizy BSC (białe, szare, czarne) dla sieci szerokopasmowych zgodnie z dostarczoną metodologią

Planowanie sieci telekomunikacyjnych

Planowanie radiowe

Systemy SIP, GIS

Projektowanie systemów informacji przestrzennej SIP (GIS)

Projektowanie systemów paszportyzacji sieci i urządzeń

Przygotowanie i przetwarzanie danych

Pozyskiwanie zasobów mapowych

Kalibracja map

Wektoryzacja map

Inwentaryzacja sieci i urządzeń w terenie

Mapy cyfrowe

Prezentacja wyników analiz

Mapy usług

Mapy rynku

Mapy klientów

Przetwarzanie map - transformacje między układami

Przygotowanie map dla systemów

Przygotowanie map zgodnie z wymaganiami zamawiającego

Mapy sieci telekomunikacyjnych

Mapy radiowe

Copyright by itt concept Jacek Taraska
Strona główna Oferta Doświadczenie Kontakt