ITT CONCEPT

itt concept - rozwiązania na miarę Twoich potrzeb

Współczesne rozwiązania teleinformatyczne oferują bogatą gamę funkcjonalności i możliwości w każdej dziedzinie biznesu. Właściwie dobrane rozwiązanie jest podstawą optymalizacji działania organizacji i stanowi jej silny atut w rozwoju. W naszej ofercie można znaleźć rozwiązania z zakresu telekomunikacji, informatyki, sieci szerokopasmowych, systemów radiowych, systemów paszportyzacji, analiz przestrzennych gis.
Dodatkowo zajmujemy się przygotowaniem kompleksowej dokumentacji dla projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej głównie z zakresu sieci i systemów teleinformatycznych, a także rozwiązań dla innowacyjności przedsiębiorstw.

Zakres usług obejmuje analizę potrzeb klienta, przygotowanie koncepcji, dokumentacji technicznej, ekspertyz, projektów, przygotowanie dokumentacji dla potrzeb uzyskania wsparcia finansowego z funduszy UE oraz zarządzanie projektami, nadzór inwestorski nad powierzonymi inwestycjami w szczególności:

  projekty teleinformatyczne,
  studia wykonalności,
  analizy techniczne,
  zarządzanie projektami,
  i inne wyspecyfikowane w działach: telekomunikacja, informatyka, analizy przestrzenne, fundusze europejskie.

Copyright by itt concept Jacek Taraska
Strona główna Oferta Doświadczenie Kontakt