ITT CONCEPT

Telekomunikacja

Nasze rozwiązania dla projektów teleinformatycznych zawierają działania doradcze, przygotowanie koncepcji i projektów technicznych oraz kompleksowe przygotowanie dokumentacji techniczych i formalno-prawnch w zakresie projektow finansowanych ze śwodkow UE i min obejmują:

Sieci szerokopasmowe

Analiza rynku

Planowanie inwestycji

Sieci szerokopasmowe (światłowodowe sieci szkieletowe, dystrybucyjne, dostępowe)

Systemy teletransmisyjne

Sieci FTTx (ftth, fttc, fttb)

Sieci GPON, GEPON

Urządzenia aktywne (router, switch, przełącznik, firewall, utm)

Urządzenia CWDM, DWDM

Inwentaryzacja infrastruktury teleinformatycznej

Inwentaryzacje, raporty na potrzeby UKE

Ekspertyzy urządzeń teleinformatycznych

Projektowanie sieci szerokopasmowych

Systemy paszportyzacji sieci i urządzeń

Systemy radiowe

Radiolinie (pasmo licencjonowane, nielicencjonowane)

Wimax

LMDS

Motorola

Wi-Fi (hot-spot)

Systemy dostępowe (mieszane)

Sieci radiowe

Planowanie radiowe

Zarządzanie projektami

Zarządzenie projektem

Inżynier projektu

Nadzór inwestorski na budowie

Przygotowanie dokumentacji przetargowej (OPZ, SIWZ, Kryteria, Warunki)

Doradztwo techniczne

Weryfikacja dokumentacji technicznej (projekty z różnych branż)

Odbiór prac

Testy funkcjonalne systemów

Analiza kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych

Optymalizacja projektu

Copyright by itt concept Jacek Taraska
Strona główna Oferta Doświadczenie Kontakt